Kodukord Kolga puhkemajas

Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud Kolga puhkemaja varasse ja kasutada maja ruume, mööblit ja nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele. Palume hoida puhkemajas ja puhkemaja territooriumil puhtust ja korda.

Puhkemajast lahkudes palume alati kontrollida, et uksed ja aknad oleksid suletud.

Puhkemaja territooriumil palume sõidukid parkida maja ette parkimiskohtadele.

Puhkemaja ruumid palume üle anda korrastatult ruumidele eelnenud seisukorrale. Nõud on pestud ja paigutatud samasse asukohta, kus need olid saabudes. Prügi ja taara on välja viidud ning ladustatud õues asuvas prügikonteineris.

Grilli kasutamisel palume enne lahkumist puhastada grillimisvahendid.

Järves ujumine ja paadisõit on kliendi omal vastutusel.

Lastega puhkajatel palume lapsi mitte jätta ilma täiskasvanud järelevalveta. Eriti hoolikas olla järve ääres ujumiskail ja majast mööduva sõidutee läheduses.

Puhkemajas ja puhkemaja territooriumil viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokkulepitud inimeste arvu.

Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld ja siseruumides on suitsetamine keelatud.

Lõkke tegemine on lubatud vaid selleks ettenähtud lõkkeplatsil.

Ärge jätke tähelepanuta küdevat kaminat ja saunaahju.